Politika kvaliteta

Politika kvaliteta servisa AUTO CENTAR LAĆARAC je zasnovana na savremenim tržišno orjentisanim principima sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblasti pružanja postprodajne podrške u održavanju vozila. Naša misija je pružanje najviše vrednosti svakom korisniku naših usluga. Profesionalizam i stalno unapređenje usluga deo su naše vizije poslovanja.
Lacarac
Da bi se navedeno realizovalo potrebno je:

  • Pratiti savremene trendove razvoja
  • Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije
  • Kontinuirano povećavati kvalitet usluga
  • Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih
  • Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta
  • Povećavati učinak svih zaposlenih.

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva:

  • Redovno praćenje svih performansi procesa
  • Kontinuirano povećavanje efikasnost i efektivnost rada
  • Redovno preispitivanje sistema kvaliteta.

U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujem podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.