Optika trapa

Najsavremeniji uređaj za optiku trapa u našem servisu ukazaće sa sve nepravilnosti na donjem postroju Vašeg automobila. Samim tim doprineće većoj "poslušnosti" vozila na putu, a posebno Vašoj sigurnosti.

optikatrapa06.JPG
optikatrapa05.JPG
optikatrapa04.JPG
optikatrapa03.JPG
optikatrapa02.JPG
optikatrapa01.JPG