Sertifikati

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta servisa AUTO CENTAR LAĆARAC je zasnovana na savremenim tržišno orjentisanim principima sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca u oblasti pružanja postprodajne podrške u održavanju vozila. Naša misija je pružanje najviše vrednosti svakom korisniku naših usluga. Profesionalizam i stalno unapređenje usluga deo su naše vizije poslovanja.
Lacarac
Da bi se navedeno realizovalo potrebno je:

 • Pratiti savremene trendove razvoja
 • Stalno podsticati tehnološke i proizvodne inovacije
 • Kontinuirano povećavati kvalitet usluga
 • Permanentno sprovoditi obuku zaposlenih
 • Uključiti isporučioce u naš sistem kvaliteta
 • Povećavati učinak svih zaposlenih.

Najbolji način da se sve prethodno navedeno realizuje jeste implementacija i održavanje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. U tom smislu, obaveza svih zaposlenih je da uzmu aktivno učešće u realizaciji ciljeva kvaliteta u svom domenu, što podrazumeva:

 • Redovno praćenje svih performansi procesa
 • Kontinuirano povećavanje efikasnost i efektivnost rada
 • Redovno preispitivanje sistema kvaliteta.

Politika zaštite životne sredine

Preduzeće AUTO CENTAR LAĆARAC je opredeljeno za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004 sa stanovišta prodaje i postprodaje automobila marke ŠKODA. S toga je neophodno:
Lacarac

 • Identifikovati sve aspekte životne sredine i staviti pod kontrolu značajne po životnu sredinu do kojih dolazi ili može doći u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine
 • Obavljati svoje uslužne aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine
 • Definisati i sprovoditi sva pravila koja nisu predviđena zakonskim propisima a u cilju unapređenja sistema upravljanja zaštite životne sredine
 • Obrazovati i podsticati zaposlene da preventivno deluju i stalno poboljšavaju zaštitu životne sredine
 • Štedeti resurse i energiju
 • Razmatrati mišljenja i sugestije svih zainteresovanih strana i preduzimati odgovarajuće mere u cilju unapređenja zaštite životne sredine
 • Informisati svoje poslovne partnere, interne i eksterne, i druge zainteresivane strane o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine.

U ostvarivanju postavljenih ciljeva očekujemo podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.